Header Ads

Seo Services

Hướng dẫn cài đặt font chữ

Bước 1: Tải font chữ. Bạn có thể tham khảo các font chữ tại đây.
Bước 2: Khi tải về bạn sẽ có các file .ttf hoặc là .otf như hình.

Bước 3: Bạn coppy file font chữ đó bằng cách chuột phải chọn coppy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.
Bước 4: Các bạn vào My Computer => truy cập ổ C => Windows => Fonts và dán file font vừa coppy bằng cách chuột phải => paste hoặc tổ hợp phím Ctrl + V.
Hoặc các bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R và dán đường dẫn sau: C:\Windows\Fonts và Enter và chỉ cần dán file font vừa coppy là xong.

Chúc bạn thành công!!
Được tạo bởi Blogger.